RPH SAINS - NUTRISI

Mata Pelajaran            : Sains
Tingkatan                    : 1 Ibnu Sina
Bilangan Pelajar          : 28 orang
Tarikh                          :  17 November 2012
Masa                            : 08.00am-8.45am (45 minit)
Tajuk                           : Nutrisi (Kelas Makanan)
Hasil    Pembelajaran               : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid  dapat,
a)      Menjelaskan dengan lisan empat fungsi karbohidrat, protein dan serat dengan betul
b)      menyenaraikan tiga contoh karbohidrat, protein dan serat dengan tepat
c)      Menganalisiskan tiga kesan kekurangan karbohidrat, protein dan serat dengan baik

Fokus Utama               : topik 9.2 (Kelas makanan)
Fokus Sampingan        : topik 9.1(Piramid Makanan)
Prasyarat                     : Pelajar telah didedahkan dengan piramid makanan
Sistem Sains                :  Kelas Makanan
KBT                            :  Kemahiran Berfikir – Menjana idea dan membuat keputusan
Bahan Bantu Mengajar: Video Kepelbagaian Makanan, LCD
                                       Soalan Kuiz, Kad bewarna, Kertas Majong
                                        Gambar,buku teks
Pendekatan Kaedah      :Masteri learning
Penyerapan/ Penerapan : Ilmu -    Pengetahuan Sains
                                         Nilai -   Kasih-sayang, Hormat-menghormati, keberanian
                                                      Kerjasama,
Rancangan Pengajaran Harian SainsMata Pelajaran            : Sains
Tingkatan                    : 1 Ibnu Sina
Bilangan Pelajar          : 28 orang
Tarikh                          :  17 November 2012
Masa                            : 08.00am-8.45am (45 minit)
Tajuk                           : Nutrisi (Kelas Makanan)
Hasil    Pembelajaran               : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid  dapat,
a)      Menjelaskan dengan lisan empat fungsi karbohidrat, protein dan serat dengan betul
b)      menyenaraikan tiga contoh karbohidrat, protein dan serat dengan tepat
c)      Menganalisiskan tiga kesan kekurangan karbohidrat, protein dan serat dengan baik

Fokus Utama               : topik 9.2 (Kelas makanan)
Fokus Sampingan        : topik 9.1(Piramid Makanan)
Prasyarat                     : Pelajar telah didedahkan dengan piramid makanan
Sistem Sains                :  Kelas Makanan
KBT                            :  Kemahiran Berfikir – Menjana idea dan membuat keputusan
Bahan Bantu Mengajar: Video Kepelbagaian Makanan, LCD
                                       Soalan Kuiz, Kad bewarna, Kertas Majong
                                        Gambar,buku teks
Pendekatan Kaedah      :Masteri learning
Penyerapan/ Penerapan : Ilmu -    Pengetahuan Sains
                                         Nilai -   Kasih-sayang, Hormat-menghormati, keberanian
                                                      Kerjasama,

 

LANGKAH
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN/NILAI MURNI/BBM
Set Induksi
(5 minit)
Video nyanyian bertajuk ‘makanan’.

1)      Guru menayangkan video mengenai kepelbagaian makanan

2)      Pelajar diminta meneliti video kepelbagaian makanan tersebut. Guru bersoal jawab dan pelajar memberi respon

3)      Guru mengaitkan video dengan isu pembelajaran pada hari ini.

Strategi:
Berpusatkan pelajar

Kaedah:
Interprestasi Video
Soal jawab

Nilai-Nilai:
Patuh arahan guru dan tumpuan

BBM:
Video

KBKK:
Berfikir untuk menjana idea
Langkah 1
(3 minit)
Mendapatkan maklumat
Makanan terdiri daripada 7 kelas :
1)      Karbohidrat
2)      Protein
3)      Serat
4)      Vitamin
5)      Mineral
6)      Lemak
7)      Air
 1. Guru meminta pelajar meneliti tajuk  pembelajaran mengenai Kelas Makanan

 1.  Guru memberi penerangan berkaitan tajuk Kelas Makanan

 1. Semua pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru


Strategi:
Berpusatkan pelajar dan guru.

Kaedah:
Penerangan dan soal jawab

Nilai-Nilai:
Hormat-menghormati
Kasih-sayang
keberanian

BBM:
Slaid Power Point

KBKK:
Pemahaman dan pengetahuan

Langkah 2
(7 minit)
Contoh, fungsi dan kesan kekurangan karbohidrat, protein dan serat.
1.      Guru memberi penerangan mengenai contoh, fungsi dan kesan kekurangan karbohidrat, protein dan serat.
2.      Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti.
Strategi:
Berpusatkan guru

Kaedah:
Penerangan

Nilai-Nilai:
Patuh arahan guru dan tumpuan

BBM:
Slaid powerpoint

KBKK:
Berfikir untuk menjana idea
Langkah 3
(10 minit)
Pembentangan kumpulan:
Warna Merah:
karbohidrat

Warna Biru:
 protein

Warna Hijau:
serat
 1. Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan

 1. Guru mengarahkan pelajar untuk mengambil kad bewarna merah, biru dan hijau yang mengandungi tugasan kumpulan

 1. Guru mengarahkan pelajar untuk membuka kad yang di terima

4.      Guru meminta pelajar untuk berbincang dan bekerjasama dalam kumpulan.

5.      Pelajar membuat tugasan dengan menggunakan kertas majong dan marker yang diberikan oleh guru


 1. Guru bergerak memantau dan membantu usaha pelajar menyiapkan tugasan.

Guru memberi peluang pada pelajar untuk bertanya jika masih belum jelas.

Strategi:
Berpusatkan pelajar dan guru


Kaedah:
Soal jawab,  perbincangan kumpulan dan pembentangan


Nilai-Nilai:
Hormat-menghormati
Kasih-sayang
keberanian
Kerjasama
Pembelajaran koperatif

BBM:
Kad bewarna merah, biru dan hijau
Kertas Majong
Marker

KBKK:
Pemahaman perbincangan
pengetahuan

Langkah 4
(10 minit)
Penilaian;
Aktiviti individu
-          Kuiz 5 minit
-          Perbincangan 5 minit
 1. Guru mengedar kertas soalan kepada setiap pelajar

 1. Guru  meminta pelajar meneliti soalan dan menandakan jawapan

 1. Pelajar  menyelesaikan soalan yang diberikan dengan tekun

 1. Guru menyemak dan berbincang jawapan dengan pelajar

Guru memberi pujian kepada pelajar yang sukerela menjawab soalan dan memberi jawapan yang betul sebagai unsur peneguhan

Strategi:
Berpusatkan pelajar dan guru


Kaedah: kuiz dan perbincangan

Nilai-Nilai:
Kecerdasan pelbagai

BBM:
Soalan Kuiz
Buku teks

KBKK:
Pengetahuan berfikir dan tumpuanLangkah 5
(5 minit)
Aktiviti pemulihan dan pengayaan

Pemulihan: guru mengulang semula tajuk yang pelajar masih tidak faham dan mengarahkan pelajar menyiapkan aktiviti pengukuhan di dalam buku teks tingkatan 2.

Pengayaan: guru mengarahkan pelajar menyiapkan latihan pengukuhan dalam buku teks sains tingkatan 2.
Strategi:
Berpusatkan pelajar
Kaedah:
Pemulihan dan pengayaan

Nilai-Nilai:
Patuh arahan guru dan tumpuan

BBM:
Buku teks

KBKK:
Berfikir untuk menjana idea
Penutup
(5 minit)
Rumusan isi pelajaran
Guru membuat penutup sosial dan kognitif. Guru meminta pelajar menyiapkan aktiviti lembaran kerja di rumah. Guru akan berbincang dengan pelajar pada kelas akan datang.
Mengamalkan pengambilan makanan secara
sihat


Refleksi           :_Pelajar_memberi kerjasama dan dapat mengikuti pembelajaran dengan   
                            baik
Lampiran:
Nota di tayangkan menggunakan slaid power point seperti di bawah:

Soalan Kuiz


No comments:

Post a Comment